Gán post meta cho bài viết con là ID của bài viết cha

Chào các bạn, hôm nay trong Group có một bạn hỏi vấn đề như này: Và để giải quyết vấn đề này thì bạn có thể sử dụng hook kdn/post/finished như sau: (Bạn có thể post code sau vào file functions.php của theme đang dùng) <?php // Action add_action(‘kdn/post/finished’, ‘kdn_post_finished’, 10, 10); // Callback function kdn_post_finished($data, Đọc tiếp…

Top 3 plugins lấy dữ liệu tự động của website khác về web mình 3

Callback chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và in hoa chữ cái đầu tiên

Callback này đã được thử nghiệm với phần Tìm và thay thế trong tiêu đề bài viết. Regex: ^(.+?)$ Callback: function($data) { $text = mb_strtolower($data[1]); $strlen = mb_strlen($text, ‘UTF-8’); $firstChar = mb_substr($text, 0, 1, ‘UTF-8’); $then = mb_substr($text, 1, $strlen – 1, ‘UTF-8’); $text = mb_strtoupper($firstChar, ‘UTF-8’) . $then; return $text; } Đọc tiếp…

Hướng dẫn tìm option hoặc meta trong database khi leech truyện

Chào các bạn, hôm trước có một bạn nhờ mình check theme này: https://sharecode.vn/source-code/share-code-truyen-chu-wordpress-giao-dien-giong-truyenfullvn-15886.htm Thì mình cũng mất cả buổi chiều mới viết ra cách để KDN Auto Leech làm việc trên theme đó. Tuy nhiên trước khi đi vào vấn đề chính thì mình review lại 1 chút. Theme này sử Đọc tiếp…