Callback này đã được thử nghiệm với phần Tìm và thay thế trong tiêu đề bài viết.

Regex:

^(.+?)$

Callback:

function($data) {
	$text 		= mb_strtolower($data[1]);
	$strlen 	= mb_strlen($text, 'UTF-8');
	$firstChar 	= mb_substr($text, 0, 1, 'UTF-8');
	$then 		= mb_substr($text, 1, $strlen - 1, 'UTF-8');
	$text 		= mb_strtoupper($firstChar, 'UTF-8') . $then;
	return $text;
}

Chúc bạn thành công!


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *