Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy hình ảnh có thuộc tính lazyload trong quá trình cấu hình chiến dịch bằng plugin Kdn Auto Leech.

Lưu ý. Có rất nhiều kiểu lazyload khác nhau cho lên cách này có thể không áp dụng được với nhiều website khác các bạn nhé.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *