CRON Job

Mặc định, KDN Auto Leech hoạt động dựa trên WP CRON. Điều này có nghĩa rằng: chỉ khi website của bạn có lượt truy cập thì plugin mới hoạt động (có thể là khách ghé thăm website hay chính bạn truy cập vào website). Nếu website không có lượt truy cập thì plugin sẽ không hoạt động.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi cách thức hoạt động của plugin theo những cách sau:

1. Thay thế WP CRON sang HOSTING/SERVER CRON

Có nghĩa rằng bạn sẽ không sử dụng WP CRON nữa mà chuyển sang dùng CRON của Hosting/Server thì plugin sẽ luôn hoạt động (cho tới khi Hosting/Server còn hoạt động).

Về tài liệu hướng dẫn chuyển đổi từ WP CRON sang HOSTING/SERVER CRON bạn có thể tìm kiếm trên mạng để phù hợp với loại Hosting/Server mà bạn đang sử dụng.

Ví dụ như:

  • https://bibica.net/toi-uu-wp-cron-bang-wp-crontrol-va-linuxs-cronjob/

2. Sử dụng các ROBOT UPTIME

Hiện nay có rất nhiều website tạo ra lượt truy cập theo khoảng thời gian định sẵn.

Ví dụ, cứ mỗi 5 phút sẽ tạo ra 1 lượt truy cập vào website của bạn. Và lượt truy cập này sẽ tạo ra WP CRON để vận hành plugin.

Bạn có thể tham khảo một số website ROBOT UPTIME sau:

  • uptimerobot.com
  • serviceuptime.com
  • uptrends.com
  • uptime.com
  • uptimia.com