Hướng dẫn import / Export mã chiến dịch

Trong mỗi chiến dịch đều có 1 TAB Import/Export để bạn có thể nhập và xuất mã cấu hình chiến dịch đi nơi khác. Xem hình dưới đây:

Khi bạn có một mã chiến dịch hợp lệ, bạn có thể Tạo chiến dịch mới rồi chuyển sang TAB Import/Export và dán mã chiến dịch đó vào phần Nhập mã cài đặt, sau đó click Đăng. Như vậy là bạn đã có một chiến dịch hoàn chỉnh.

Tương tự bạn có thể sao chép mã chiến dịch trong trong phần Xuất mã cài đặt để lưu lại hoặc đem nhập vào nơi khác (các website khác).

Nguồn: Cacmeohay