Hướng dẫn sử dụng tính năng proxy trên KDN Auto Leech

Khi tiến hành thu thập dữ liệu từ một website nào đó bạn muốn thay đổi ip web hoặc ẩn ip web gốc để không bị chặn khi thu thập dữ liệu.

Tính năng Proxy các bạn có thể tìm thấy trong tab Cài Đặt Chung – Nâng cao.

Proxy các bạn có thể tự làm hoặc có thể sử dụng các proxy free được share trên mạng.

Về cách cấu hình:

  1. Tích vào ô proxy trong cài đặt chung – nâng cao
  2. Nhập Proxies:Viết mỗi proxy trên một dòng mới. Nếu bạn muốn sử dụng một proxy đặc biệt với một giao thức, viết các proxy với giao thức của nó. Ví dụ: https://192.168.16.1:10 hoặc http://192.168.16.1:10. Bạn cũng có thể khai báo các proxy có chứa một cấu trúc như tên người dùng và mật khẩu. Ví dụ: http://username:password@192.168.16.1:10. Nếu bạn không chỉ định các giao thức, TCP sẽ được sử dụng, SOCKS không được hỗ trợ.
  3. Giới hạn thử proxy là số lần plugins thử sử dụng proxy cho mỗi lần chạy .
  4. Ngẫu nhiên hóa proxies giúp cho việc sử dụng nhiều proxies khác nhau .

Ví dụ :

Mình có proxy có ip là 103.248.160.28 port 80 không có user và password thì thiết lập như sau:

 

Qua thủ thuật nhỏ này mong giúp các bạn thiết lập các cấu hình thu thập dữ liệu tốt hơn, xin cảm ơn