Khắc phục sự cố cài đặt chưa lưu

Khi bạn lưu cài đặt trang, đôi khi không phải tất cả cài đặt đều được lưu. Điều này là do có quá nhiều cài đặt trong cài đặt trang web của bạn và máy chủ của bạn được định cấu hình theo cách không cho phép lưu nhiều cài đặt đó. Để khắc phục sự cố, hãy làm như sau:

  1. Mở php.ini tệp
  2. Tăng giá trị max_input_vars của tùy chọn
  3. Tăng giá trị post_max_size của tùy chọn nếu nó quá thấp, chẳng hạn như vài kilobyte
  4. Lưu php.ini tệp
  5. Khởi động lại máy chủ web của bạn.
  6. Cố gắng lưu lại các cài đặt. Nếu tất cả các cài đặt không được lưu lại, hãy chuyển sang bước đầu tiên và tăng lại các giá trị. Lặp lại quá trình này cho đến khi tất cả các cài đặt được lưu.

Nếu bạn không biết cách thực hiện những điều này hoặc không muốn làm những điều này, vì hỗ trợ của plugin không bao gồm cấu hình máy chủ, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để thực hiện chúng cho bạn.

Chú thích