Sửa các thông báo lỗi như “Lỗi phân tích cú pháp: lỗi cú pháp…”

Các thông báo lỗi chẳng hạn như những thông báo dưới đây

“Parse error: syntax error, unexpected ‘finally’ (T_STRING), expecting catch (T_CATCH) in ...”
“Parse error: syntax error, unexpected ..."

Lỗi xảy ra do phiên bản PHP được sử dụng trong trang web của bạn không được plugin hỗ trợ. 

Yêu cầu của plugin như sau:

 • Phiên bản PHP> = 7.2 : Hầu hết các dịch vụ lưu trữ đều cho phép bạn thay đổi phiên bản PHP bằng cách sử dụng bảng điều khiển của họ. Nếu phiên bản PHP của bạn không đáp ứng yêu cầu này, bạn có thể thay đổi nó trong bảng điều khiển của mình hoặc yêu cầu trợ giúp từ nhóm hỗ trợ của công ty lưu trữ. Lưu ý rằng các phiên bản PHP cũ hơn không được hỗ trợ nữa và do đó, chúng không an toàn để sử dụng.

 • Phần mở rộng PHP :

  • json : PHP đi kèm với điều này theo mặc định như nó được giải thích ở đây .
  • mbstring : Điều này đã được kích hoạt bởi hầu hết các máy chủ.
  • curl : Điều này đã được bật bởi hầu hết các máy chủ.
  • dom : Điều này đã được kích hoạt bởi hầu hết các máy chủ.
  • fileinfo : Kể từ PHP 5.3.0, PHP đi kèm với điều này theo mặc định như nó được giải thích ở đây . Khi yêu cầu phiên bản PHP tối thiểu được đáp ứng, điều đó có nghĩa là phần mở rộng này đã được cài đặt. Điều này đã được kích hoạt bởi hầu hết các máy chủ.
 • WP-Cron : Chức năng này đã được kích hoạt bởi hầu hết các máy chủ. Tuy nhiên, một số công ty lưu trữ đã vô hiệu hóa tính năng này. Như được giải thích trong trang WP-Cron của WordPress, bản thân WordPress cần tính năng này để chạy đúng cách. Do đó, bạn nên chọn một công ty lưu trữ không tắt tính năng này. Nếu tính năng này không được kích hoạt, plugin không thể tự động lưu các bài đăng.