Tính năng cookie fake user đăng nhập website trên KDN Auto Leech

Tính năng Cookie trên KDN Auto Leech có tác dụng  thu thập từ những trang web cần đăng nhập.

Ví dụ bạn cần leech các thông tin từ các web bắt thành viên đăng nhập để hiển thị link down hoặc nội dung bài viết thì đây là tính năng bạn cần.

Các sử dụng:

Bước 1: Lấy cookie

Để có thể lấy được cookie user bạn cần phải đăng nhập vào website đó trước trên coccoc hoặc chrome.

  • Sau đó bấm F12, lúc này Chrome Dev Tool sẽ được mở lên
  • Chuyển sang tab Application
  • Tại phần Storage chọn Cookies và chọn URL website mục tiêu
  • Bạn sẽ thấy các cookie như sau:

Bạn có thể thấy rõ 2 cột Name và Value chính là Tên cookie và Giá trị cookie. Và mỗi dòng sẽ ứng với một cookie.

Bây giờ công việc của bạn cần làm là copy từng Cookie vào trong chiến dịch KDN Auto Leech.

Bước 2: Đưa các giá trị lấy được vào plugins KDN Auto Leech

 

Tùy vào các thông tin đã đăng nhập và lấy được mà bạn đưa các giá trị vào plugins.

Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách bật chức năng soi phần tử web để xem đã đăng nhập trên website đích chưa.

Nguồn: Cacmeohay