Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn tìm kiếm và thay thế nội dung bài viết cho plugin KDN Auto Leech. Để các bạn có thể tùy chỉnh nội dung khi setup chiến dịch.

1: Tìm và thay thế nội dung đoạn văn trong bài viết
2: Tìm và chèn liên kết nội bộ trong bài viết
3: Tìm và thay thế title trong seo by yoast
4: Tìm và thay thế description trong seo by yoast

Riêng phần seo by yoast nói chung và các plugin khác nói riêng, nếu muốn điền được dữ liệu vào đó bạn phải tìm được các thẻ meta chứa dữ liệu của plugin đó. Dưới đây sẽ là một số thẻ meta của seo by yoast các bạn có thể lấy về dùng.

<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_title</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_bctitle</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_metadesc</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_metakeywords</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_focuskw</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_meta-robots-noindex</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_meta-robots-nofollow</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_meta-robots-adv</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_canonical</custom-field>
<custom-field action=”copy”>_yoast_wpseo_redirect</custom-field>


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *