Mô tả

Chào bạn, Madara là một giao diện khá tốt cho bạn nếu bạn muốn làm website truyện bằng WordPress. Giao diện này được đánh giá là thân thiện và tính năng bên trong cũng khá tốt. Tuy nhiên, do cơ chế lưu dữ liệu của theme này khá phức tạp nên bạn cần phải sử dụng thêm add-on KDN Madara và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào vấn đề chính, đó là chạy KDN Auto Leech trên theme Madara.

Ảnh chụp màn hình


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *