Chào bạn, Madara là một giao diện khá tốt cho bạn nếu bạn muốn làm website truyện bằng WordPress. Giao diện này được đánh giá là thân thiện và tính năng bên trong cũng khá tốt. Tuy nhiên, do cơ chế lưu dữ liệu của theme này khá phức tạp nên bạn cần phải sử dụng thêm add-on KDN Madara và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào vấn đề chính, đó là chạy KDN Auto Leech trên theme Madara.

1. Những cài đặt chiến dịch cần thiết
 1. Loại bài viết:              wp-manga        (Cài đặt chung > TAB Bài viết hoặc Chiến dịch > Cài đặt riêng > TAB Bài viết)

 2. Loại bài viết con:      chapter_text_content    (Chiến dịch > TAB Bài viết con)

 3. Meta tùy chỉnh: (Chiến dịch > TAB Bài viết > Meta tùy chỉnh)

  • Meta key:      _wp_manga_chapter_type

  • Giá trị:            text

2. Cài đặt add-on KDN Madara và thiết lập thông số


Để phần mềm KDN Auto Leech hoạt động tốt và lưu dữ liệu theo đúng cơ chế của theme Madara thì bạn cần phải cài thêm add-on KDN Madara (download cuối bài viết).

Cài đặt và kích hoạt


Các bạn download add-on phía cuối bài viết và truy cập vào Plugin > Cài mới > Tải plugin lên > Chọn tới file kdn-madara.zip vừa tải về > Click Cài đặt (như cách cài đặt plugin bình thường)
Sau khi cài đặt xong, bạn hãy kích hoạt add-on KDN Madara lên và hãy đảm bảo rằng bạn sẽ kích hoạt KDN Madara trước khi bạn kích hoạt plugin Madara – Core.

Thiết lập thông số


Sau khi kích hoạt KDN Madara, bạn có thể truy cập vào menu + KDN Madara và bắt đầu thiết lập thông số. Mặc định như sau:


Như bạn thấy ở trên đã giải thích rất rõ. KDN Madara sẽ lấy dữ liệu từ post meta "_kdn_chapter_volume" để đặt làm Volume cho chapter. Điều này có nghĩa rằng, trong chiến dịch > TAB Bài viết con bạn phải thêm một Meta bài viết hoặc Meta tùy chỉnh như sau:


Như vậy là bạn có thể chạy KDN Auto Leech trên theme Madara thành công!
Thứ tự các bước kích hoạt sử dụng add-on:

 1. Cài đặt plugin KDN MadaraKDN Auto Leech và Madara – Core tuy nhiên không kích hoạt chúng.

 2. Kích hoạt plugin KDN Madara.

 3. Kích hoạt plugin KDN Auto Leech.

 4. Kích hoạt plugin Madara – Core.


Khi cập nhật plugin Madara – Core:

 1. Ngừng kích hoạt plugin Madara – Core.

 2. Ngừng kích hoạt plugin KDN Madara.

 3. Tiến hành cập nhật plugin Madara – Core tuy nhiên không kích hoạt.

 4. Kích hoạt plugin KDN Madara.

 5. Kích hoạt plugin Madara – Core.


Cài đặt lại theme Madara phiên bản mới nhất nếu bạn đang sử dụng theme Madara cũ hoặc sử dụng add-on KDN Auto Leech Madara cũ!

Nhật ký thay đổi


1.0.3

 • Mới: Tự động cập nhật thời gian update cho truyện khi có chương mới

 • Sửa lỗi: Không dùng được tính năng tạo Chapter từ Amazon S3

 • Tinh chỉnh: Quy trình sử dụng


1.0.2

 • Sửa lỗi: Không hiện chapter khi chapter không có volume


1.0.1

 • Mới: Tùy chỉnh lưu chapter vào Volume

 • Mới: Tùy chỉnh lưu Chapter name extend

 • Sửa lỗi: Trùng lặp primary key trong CSDL

 • Sửa lỗi: Hệ thống

 • Tối ưu: CSDL


1.0.0

 • Phát hành add-on


Link tải bản mới nhất: https://drive.google.com/file/d/1nJLBXF7iC6JCedj6fTZ9OY0r31f0FRWx/view?usp=sharing

Chuyên mục: Add-ons

Liên hệ