Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Khắc phục lỗi “Allowed memory size…” trên WordPress

Chào các bạn, trong quá trình sử dụng KDN Auto Leech thì nhiều bạn gặp phải lỗi như thế này:

Lỗi này là do khi tiến trình PHP đang chạy nhưng máy chủ không đủ bộ nhớ nên chết giữa chừng (Fatal error) kèm theo thông báo lỗi, hệ thống muốn được cấp thêm tài nguyên.

Thông thường các hosting sẽ có 1 thông số gọi là memory_limit để giới hạn memory tối đa cho mỗi tiến trình. Giới hạn này do nhà cung cấp cài đặt để đảm bảo hệ thống của họ không bị sập nếu như bạn chiếm quá nhiều tài nguyên. Vậy làm thế nào để khắc phục?

Cách 1. Thêm vào file .htaccess code sau:

php_value memory_limit 2048M

Cách 2. Thêm vào file wp-settings.php code sau:

@ini_set('memory_limit', '2048M');

Cách 3. Thêm vào file wp-config.php code sau:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '2048M');

Cách 4. Nếu bạn không biết code thì có thể cài plugin WP Config File Editor

Sau khi cài đặt hãy thiết lập các thông số memory như sau:

Cuối cùng Save lại là xong. Chúc bạn thành công!

Liên hệ