Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Khắc phục lỗi slug bài viết con trên theme BOX Truyện

Chào các bạn, nhận thấy khá nhiều bạn đang xài theme BOX Truyện gặp lỗi slug bài viết con khi update phiên bản mới dẫn tới việc vào các Chương bị 404. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách fix lỗi.

Nguyên nhân lỗi?

Theme BOX Truyện sử dụng rewrite URL để làm URL đẹp hơn, nhưng đồng nghĩa với việc nó làm hỏng cấu trúc URL chuẩn của WordPress và để “chạy theo” nó thì ở các phiên bản trước KDN có trang bị tính năng Slug tùy chỉnh với các giá trị như: {post_slug}, {child_post_title}, v.v… Chính những giá trị này khi sử dụng sẽ tạo ra URL hợp với theme. Ở phiên bản mới đã loại bỏ tính năng Slug tùy chỉnh vì vậy dẫn tới lỗi.

Cách khắc phục

Trong phiên bản mới vẫn giữ lại tính năng Phần tử HTML chứa slug của bài viết nên bạn hãy vào TAB Bài viết con, xác định phần tử HTML chứa tiêu đề của truyện (không phải tiêu đề chương) sau đó sử dụng Options Box để nối giá trị lấy được với shortcode Tiêu đề chương như này:

Khi đó dữ liệu xuất ra sẽ được nối giữa Tiêu đề của truyện (chính là [kdn-item]) và Tiêu đề của chương (chính là [kdn-main-title]).

Chúc các bạn thành công!

Liên hệ