Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Hướng dẫn chặn WordPress tự động thay thế ngoặc thẳng thành ngoặc cong

Theo mặc định, WordPress sẽ chuyển đổi dấu ngoặc kép thẳng của bạn thành dấu ngoặc kép cong. Hàm này làm cho dấu ngoặc kép đẹp hơn nhiều so với dấu ngoặc kép gốc, nhưng chúng có một vấn đề cơ bản. Khi ai đó cố gắng trích dẫn bài đăng trên blog của bạn hoặc nếu bạn đang đăng một đoạn mã, các dấu ngoặc cong sẽ gây ra lỗi và không hiển thị chính xác khi chúng được dán vào hệ thống mới, trang web truyền thông xã hội hoặc CMS/blog.

Dưới đây là một ví dụ, khi tôi thêm tập lệnh này vào nội dung bài đăng trong wp-admin:

Sau đó, tôi đi đến bài viết ở frontend, đây là những gì được hiển thị:

Bạn có thể thấy, WordPress tự động chuyển đổi tất cả các dấu ngoặc kép thẳng thành dấu ngoặc kép cong.

Để xóa dấu ngoặc kép cong khỏi nội dung bài đăng WordPress của bạn, hãy dán đoạn mã PHP sau vào cuối tệp functions.php trong thư mục chủ đề của bạn.

Xin lưu ý: chúng tôi đã thử nghiệm điều này trên một vài chủ đề và nhận thấy rằng điều này có thể gây ra lỗi với một số tệp tin functions.php đã được sửa đổi.

Vậy nên hãy tạo một bản sao lưu cho tập tin gốc của bạn trước khi thử.

Dán đoạn code sau ở cuối tệp functions.php của bạn:

<?php
    remove_filter('the_content', 'wptexturize');
?>

Bạn cũng có thể xóa bỏ các dấu ngoặc kép cong trong Tiêu đề bài viết bằng code sau:

<?php
    remove_filter('the_title', 'wptexturize');
?>

Nếu bạn không muốn chỉnh sửa tệp tin functions.php, bạn có thể sử dụng plugin này: wpuntexturize

Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn!

Liên hệ