Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Hướng dẫn sử dụng Category Internal Link (CIL)

Category Internal Link (CIL) là tính năng tự động tạo link nội bộ trong bài viết theo URL  Anchor text là các chuyên mục trên website của bạn. Nếu bạn muốn tăng lượng Internal Link trong bài viết, hãy sử dụng tính năng này.

Bạn có thể sử dụng CIL tại các trường thay thế có ô Regex

Có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu bạn  đánh dấu vào ô Regex thì công cụ sẽ tự động tạo link cho tất cả các từ hay cụm từ trùng với tên chuyên mục bất kể là viết hoa hay viết thường.

Trường hợp 2: Nếu bạn không đánh dấu vào ô Regex thì công cụ sẽ chỉ tự động tạo link với các từ hay cụm từ trùng khớp với tên chuyên mục (có phân biệt viết hoa và viết thường).

Tùy mục đích sử dụng bạn hãy lựa chọn đánh dấu hoặc không đánh dấu vào ô Regex.

Sau đó tại trường Tìm kiếm, bạn hãy điền vào @category

Tại trường Thay thế bạn sẽ có các trường hợp sau:

 • Nếu bạn bỏ trống: Mặc định công cụ sẽ tạo link cho tất cả các từ hay cụm từ trùng với tên chuyên mục và theo một trong hai trường hợp Regex trên. Và khi bạn click vào các link, trang web sẽ được chuyển tới mà không bật sang một tab mới. Do đó:
 • Bạn có thể điền vào:
  • _parent: Nếu muốn các link được tạo không mở sang 1 tab mới khi click.
  • _blank: Nếu muốn các link được tạo có mở sang 1 tab mới khi click.
 • Nếu trong bài viết xuất hiện quá nhiều các từ hay cụm từ và bạn không muốn tất cả chúng được tạo link, hãy giới hạn bằng cách sau:
  • Tại trường Thay thế bạn hãy điền _parent|N hoặc _blank|N trong đó N là số lượng từ hoặc cụm từ được tạo link.
   Ví dụ: Bạn điền _blank|2 và giả sử Website của bạn có chuyên mục “WordPress” và trong bài viết bạn đang thu thập có chứa 3 từ “WordPress” vậy thì 2 từ đầu tiên sẽ được tạo link, còn từ “WordPress” thứ 3 sẽ không được tạo link.
   Vì vậy, hãy sử dụng tùy chọn này nếu bạn thấy mình đang spam internal link.
Liên hệ