Chào các bạn, trong quá trình cấu hình lấy tin tức tự động thì mình mình đã gặp 1 trường hợp như sau.

Đó là khi website mục tiêu chứa các video player từ file .mp4 của họ và website của mình đang chạy HTTPS nhưng website mục tiêu lại chạy HTTP, thành ra embed link .mp4 của họ lên website của mình bị lỗi.

Nguyên nhân là do http có thể embed hoặc iframe với https NHƯNG https lại không thể embed hay iframe với http. Có lẽ là do bảo mật, hoặc do bạn dùng một số plugin bắt buộc các URL trên trang phải chạy HTTPS, hoặc vì lý do nào đó…

Vì vậy mình cần phải viết 1 file .php để play link .mp4 chạy http của họ, sau đó embed URL mới vào bài viết thì video mới chạy.

Code đây:

<?php
  if (isset($_GET['url']) && $_GET['url']) {
  	$file = $_GET['url'];
  	$head = array_change_key_case(get_headers($file, TRUE));
  	$size = $head['content-length'];
  	header('Content-Type: video/mp4');
  	header('Accept-Ranges: bytes');
  	header('Content-Disposition: inline');
  	header('Content-Length:'.$size);
  	readfile($file);
  }
  exit;
?>

Sử dụng

 • Nếu link .mp4 của web mục tiêu là http://domain.com/video.mp4
 • Nếu code trên bạn đặt trong file player.php

Thì bạn có thể post như sau vào bài viết:

[ embed]https://mywebsite.com/player.php?url=http://domain.com/video.mp4[/embed]

Chúc bạn thành công!


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *