Hiện nay chúng tôi đã phát triển thành công hệ thống quản lý key lisence plugin Kdn auto leech. Chính vì vậy chúng tôi rất trân trọng được hợp tác thu mua lại toàn bộ key mà các bạn không dùng bao gồm từ gói: A,B,C,D.

Nếu bạn đang có tài khoản Kdn không sử dụng hãy liên hệ với chúng tôi để nhượng lại. Nếu tài khoản đăng ký bằng mail chính của các bạn thì sẽ phải trải qua 1 bước đăng nhập bằng hệ thống của bên chúng tôi, trước khi xác nhận mua bán thành công.

Mọi chi tiết về việc muốn bán tài khoản và key vui lòng liên hệ theo form bên dưới.

 

Thông tin liên hệ

Vui lòng ghi rõ gói Plan muốn bán
Vui lòng gửi tài khoản đăng nhập kdn tại đây để chúng tôi kiểm tra