Ở video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách setup một chiến dịch lấy sản phẩm về cho wordpress cụ thể đang sử dụng plugin woocommerce bằng KDN Auto Leech.

Một số nội dung cần chú ý như sau:

  • Sử dụng cài đặt riêng? -> Loại bài viết chọn product
  • Setup xong phần chuyên mục -> chuyển sang setup phần bài viết hãy đăng chiến dịch để KDN xuất hiện bảng cài đặt dành cho Woocommerce.
  • Sử dụng regex [^0-9] để xóa đi dấu “.” và ký tự không phải số trong phần giá sản phẩm.
  • Tab giao diện bài viết sủ dụng regex <a\b[^>]*>((?:\n|.)*?)<\/a> thay thế thành $1 để xóa các liên kết có trong nội dung bài viết.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *