Chúng tôi có thể giúp gì?
Categories
< Tất cả chủ đề

Hướng dẫn chạy KDN Auto Leech trên Localhost

Chào các bạn, nhận được yêu cầu từ một số bạn rằng muốn tận dụng sức mạnh của máy tính để chạy plugin trên Localhost thì nay team đã tinh chỉnh lại hệ thống để các bạn có thể chạy được KDN Auto Leech trên Localhost. Dưới dây sẽ là hướng dẫn cụ thể:

A. Tạo tên miền ảo là tên miền chính

1. Chỉnh sửa file hosts trong Windows

Bạn vào: Ổ C > Windows > System32 > drivers > etc > mở file hosts (bằng Notepad++ chẳng hạn)

Sau đó thêm IP sau vào cuối file hosts

127.0.0.1 tenmien.com

Trong đó thay tenmien.com bằng tên miền mà bạn muốn đặt.

2. Chỉnh sửa file httpd.conf (Wamp hoặc Xampp)

Đối với Wamp, bạn mở Wamp > Apache > httpd.conf

Đối với Xampp, bạn vào thư mục cài đặt Xampp theo đường dẫn sau:

C:\xampp\apache\conf

Trong đó: C:\ là ổ đĩa nơi bạn cài đặt Xampp.

Và mở file httpd.conf (bằng Notepad++ chẳng hạn)

Sau đó thêm code sau vào cuối file httpd.conf này:

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:\wamp64\www\local"
  ServerName tenmien.com
</VirtualHost>

Trong đó:

 • C:\wamp64\www\local: Chính là đường dẫn tới thư mục website trong www mà bạn đặt.
  * Nếu là Xampp thì có thể là: C:\xampp\htdocs\local
 • tenmien.com: Chính là tên miền ảo mà bạn đã tạo trong file hosts ở trên.

Cuối cùng, Lưu lại tệp tin httpd.conf  khởi động lại phần mềm (hoặc Restart All Services)

3. Thay đổi tên miền trong trang quản lý

Bây giờ bạn đăng nhập vào trang Quản lý tên miền  điền tên miền ảo mà bạn đã cài đặt ở trên (ví dụ là: tenmien.com) vào KEY mà bạn bạn muốn và Cập nhật.

Cuối cùng bạn có thể truy cập vào website localhost tại: tenmien.com/wp-admin

* Lưu ý: Nếu từ trước bạn đang chạy localhost  giờ chuyển sang tên miền ảo thì có thể bạn cần phải sửa lại URL chính của website trong Database.


B. Tạo tên miền ảo là tên miền con

Nếu bạn đang chạy plugin trên website chính online trên internet (tenmien.com chẳng hạn), và bạn muốn chạy plugin ở website con dưới Localhost (local.tenmien.com chẳng hạn) thì mọi việc bạn cần làm vẫn tương tự ở trên.

Tuy nhiên thay vì tạo tên miền ảo là tenmien.com thì bạn hãy tạo tên miền ảo là local.tenmien.com, như sau:

127.0.0.1 local.tenmien.com

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:\wamp64\www\local"
  ServerName local.tenmien.com
</VirtualHost>

Cuối cùng, tại trang Quản lý tên miền bạn hãy điền (hoặc giữ nguyên) tenmien.com vào KEY mà bạn muốn, rồi sử dụng KEY này trên local.tenmien.com.

Liên hệ